Veel gestelde vragen aan Huurdersvoordeel.nl

Hoe kan ik een klacht indienen over mijn zorgverzekeraar?

Als u een klacht heeft over uw zorgverzekeraar, bespreek deze dan eerst met uw zorgverzekeraar zelf. Elke zorgverzekeraar heeft een klachtenregeling. Informeer hiernaar. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de zorgverzekeraar? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Deze stichting heeft een ombudsman en een geschillencommissie:

  • Ombudsman Zorgverzekeringen

    De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelt tussen u en uw zorgverzekeraar. U kunt uw klacht per brief voorleggen aan de Ombudsman Zorgverzekeringen. Of gebruik het klachtenformulier op de website van de SKGZ. De bemiddeling van de Ombudsman is gratis.

  • Geschillencommissie Zorgverzekeringen

    Lukt bemiddeling door de Ombudsman niet? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De uitspraak van deze commissie is bindend. U kunt de klacht per brief voorleggen aan de geschillencommissie. Of gebruik klachtenformulier op de site van de SKGZ. De diensten van de geschillencommissie zijn niet gratis. Maar krijgt u gelijk? Dan krijgt u de kosten terug.


Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid

« Terug naar de veel gestelde vragen