Veel gestelde vragen aan Huurdersvoordeel.nl

Wat gebeurt er als ik de premie van mijn zorgverzekering niet betaal?

Betaalt u de premie voor uw zorgverzekering niet? Dan stuurt de zorgverzekeraar u betalingsherinneringen. Uw verzekeraar kan u ook een betalingsregeling aanbieden. Na 6 maanden niet betalen meldt de zorgverzekeraar u als wanbetaler aan bij het Zorginstituut Nederland.

Hogere premie zorgverzekering bij wanbetaling

Uw zorgverzekeraar meldt u na 6 maanden betalingsachterstand aan als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland. U betaalt dan aan het instituut een premiedie veel hoger is dan de gewone zorgpremie. Deze hogere premie heet ‘bestuursrechtelijke premie’.

Uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie houdt de premie in op uw loon, uitkering of pensioen. Daarmee betalen zij het Zorginstituut Nederland. Heeft u geen (regelmatige) inkomsten? Of is uw inkomen te laag om de premie te kunnen inhouden? Dan ontvangt u maandelijks een acceptgiro van het CJIB. U moet dan zelf de premie overmaken.

Daarnaast ontvangt u uw zorgtoeslag niet meer zelf. Daarmee wordt de premie aan het Zorginstituut betaald.

Zorgverzekering niet op te zeggen bij wanbetaling

Met een betalingsachterstand kunt u uw zorgverzekering niet opzeggen. Daardoor is overstappen naar een andere verzekeraar niet mogelijk. U kunt uw schuld dus niet ontlopen.

Verzekerd voor basisverzekering

U blijft verzekerd voor de basisverzekering bij uw eigen zorgverzekeraar. Heeft u ook een aanvullende verzekering? Dan kan de zorgverzekeraar die beëindigen.

Schuld aflossen bij zorgverzekeraar

Met de betaling van de bestuursrechtelijke premie aan het Zorginstituut Nederland lost u de bestaande schuld bij uw zorgverzekeraar niet af. Probeer hiervoor een betalingsregeling te treffen met uw zorgverzekeraar.

Schuld bij zorgverzekeraar afgelost

Het Zorginstituut Nederland stopt met inhouden van de bestuursrechtelijke premie als uw zorgverzekeraar u afmeldt bij het Zorginstituut. Uw zorgverzekeraar meldt u af als u uw schuld heeft terugbetaald of een betalingsregeling heeft afgesproken. Of als u een regeling voor schuldhulpverleningheeft getroffen.

U ontvangt een brief van het Zorginstituut als de inhouding of betaling van de bestuursrechtelijke premie stopt. Uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie ontvangt ook bericht dat hij geen premie meer hoeft in te houden.

Gemeente kan helpen bij betalingsachterstand

Heeft u een bijstandsuitkering en betaalt u de bestuursrechterlijke premie? Dan kunt u misschien weer de normale premie gaan betalen. Zorgverzekeraars werken hiervoor samen met gemeenten. Informeer bij uw gemeente of dat voor u mogelijk is.

Zorgverzekeringslijn.nl

Zorgverzekeringslijn.nl geeft advies en informatie over de verplichte zorgverzekering. U leest daar ook wat u kunt doen als u de zorgverzekeringspremie niet kunt betalen.


Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid

« Terug naar de veel gestelde vragen