Veel gestelde vragen aan Huurdersvoordeel.nl

Wat kost het om een zorgverzekering af te sluiten?

Voor een zorgverzekering betaalt u een premie. Dat geldt voor de basisverzekering en voor een aanvullende zorgverzekering. Premies verschillen per zorgverzekeraar en per verzekering.

Premie basisverzekering

Voor uw basisverzekering betaalt u een vast bedrag aan uw zorgverzekeraar. Dit is de (nominale) premie. Uw zorgverzekeraar stelt de hoogte van deze premie vast.
Voor kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen premie.

Bijdrage aan de overheid

Behalve de premie betaalt iedereen een percentage van het inkomen mee aan de zorgkosten. De Belastingdienst int die bijdrage.
Heeft u loon of een uitkering? Dan betaalt de werkgever of uitkeringsinstelling dit bedrag aan de Belastingdienst. Dit is de werkgeversheffing.

Heeft u andere inkomsten, zoals (pre)pensioen, VUT of alimentatie? Dan betaalt u zelf een inkomensafhankelijke bijdrage via een belastingaanslag.

Meer informatie over deze bijdrage staat in de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw van de Belastingdienst. Daarin staat:

  • of u een werkgeversheffing of  inkomensafhankelijke bijdrage betaalt;
  • hoe hoog die bijdrage is (in procenten van uw inkomsten).

Premie aanvullende zorgverzekering

Als u een aanvullende verzekering heeft, betaalt u daar ook premie voor. Uw zorgverzekeraar stelt de hoogte van deze premie vast.
Voor de aanvullende verzekering betaalt u geen bijdrage aan de overheid.


Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid

« Terug naar de veel gestelde vragen