Veel gestelde vragen aan Huurdersvoordeel.nl

Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2017?

Vanaf 1 januari 2017 wordt de basisverzekering aangepast. Het verplicht eigen risico blijft € 385.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2017 wordt het basispakket uitgebreid met vergoedingen voor:

  • operatie van het bovenooglid (als u door een slap of verlamd bovenooglid nauwelijks nog kunt zien);
  • plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben;
  • medisch noodzakelijke besnijdenis;
  • fysiotherapie / oefentherapie voor patiënten met etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten in de benen). De vergoeding is maximaal 37 behandelingen, inclusief de eerste 20 behandelingen.
  • een implantaat voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen. Zij kunnen daarvoor tot hun 23e (dat was tot hun 18e) een implantaat krijgen.  Als voorwaarde geldt dat de tanden door een afwijking ontbreken of door een ongeval verloren zijn gegaan;
  • opvang en zorg als u om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kunt wonen. Dit heet eerstelijnsverblijf. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis. Het kabinet reserveert hiervoor € 33 miljoen extra.

Hoogte verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2017 blijft € 385, net als in 2016.

Vrijstelling eigen risico

Zorgverzekeraars kunnen al vrijstelling geven voor het eigen risico voor bepaalde  gezondheidsprogramma’s. Bijvoorbeeld voor programma’s voor diabetes en depressie. Daardoor hoeft u geen eigen risico te betalen als u zo’n programma volgt.

Na 1 januari 2017 krijgen zorgverzekeraars meer mogelijkheden om deze vrijstelling ook bij andere programma’s toe te passen. Het gaat dan om dieetpreparaten of programma’s die gezondheidsproblemen moeten voorkomen. Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen of ze het eigen risico voor deze programma’s wel of niet in rekening brengen.

NIPT-test

De NIPT is een test die screent op het syndroom van Down, Edwards en Patau. Sinds april 2014 kunnen vrouwen al voor de NIPT kiezen als sprake is van een verhoogde kans die blijkt uit de combinatietest. Vanaf april 2017 kan iedere zwangere die dat wil meteen kiezen voor de NIPT.

In 2017 wordt de NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van € 175 gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

Eigen bijdrage voor kunstgebit op implantaten

Vanaf 2017 verandert de berekening van de eigen bijdrage voor een implantaatgedragen kunstgebit. Dat is een kunstgebit dat met kunstwortels (implantaten) in de mond is bevestigd. Hierdoor zijn de eigen bijdragen voor deze duurdere en ‘gewone’ kunstgebitten beter op elkaar afgestemd.

Voor een kunstgebit voor de onderkaak betaalt u in 2017 een eigen bijdrage van 10% van de kosten. Voor de bovenkaak een eigen bijdrage van 8%. Tot 2017 geldt een vaste eigen bijdrage van € 125.

Eigen bijdrage voor gewone kunstgebitten

De eigen bijdrage voor gewone kunstgebitten bedraagt 25 % van de kosten.

Reparatie van kunstgebitten

Voor reparatie van een kunstgebit geldt in 2017 een eigen bijdrage van 10%. Dit geldt voor gewone en implantaatgedragen kunstgebitten.

Kwaliteitseisen voor ggz-zorg

Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) moeten vanaf 1 januari 2017 een ‘kwaliteitsstatuut’ hebben. Het kwaliteitsstatuut bepaalt hoe ggz-instellingen en zorgverleners hun zorg regelen. Zodat duidelijk is dat u de juiste hulp, op de juiste plaats en van de juiste zorgverlener ontvangt.
Let op: vanaf 1 januari 2017 vergoedt uw zorgverzekeraar alleen de zorg van ggz-zorgaanbieders met een kwaliteitsstatuut. Raadpleeg hiervoor uw verzekering of zorgverzekeraar.

Let op!

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.


Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid

« Terug naar de veel gestelde vragen